การขอรับใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคเงิน

ผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิธัมมคีรี เพื่อดูแลเด็กกำพร้า/เด็กยากไร้และเด็กขาดแคลนแต่เรียนดี สามารถร่วมบริจาคได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน ชื่อบัญชีมูลนิธิธัมมคีรี หมายเลขบัญชี 508-0-17517-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ฮ่องสอน ชื่อบัญชีมูลนิธิธัมมคีรี หมายเลขบัญชี 379-0-29856-0
โทรศัพท์ 053-615984, 087-1791033

ท่านสามารถ ติตต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ โดยส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับ

คุณฝน ชื่อวรัญชญา  มูลฟอง  เจ้าหน้าที่ธุรการของมูลนิธิธัมมคีรี email 

Dhammagirimhs@hotmail.com