ชีวิตกับการสร้างบุญบารมี

ชีวิตกับการสร้างบุญบารมี...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาถวายเทียนพรรษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาถวายเทียนพรรษา...

กิจกรรมอุปสมบทพระภิกษุก่อนเข้าพรรษา

กิจกรรมอุปสมบทพระภิกษุก่อนเข้าพรรษา...

ประชาสัมพันธ์สร้างศาลาพุทธธรรม

บอกบุญสร้างศาลาพุทธธรรม ณ บ้านไมโครเวฟ จ.แม่ฮ่องสอน...

ภาพบรรยากาศตอนเกี่ยวข้าว

ภาพบรรยากาศตอนเกี่ยวข้าวของเด็กๆ...