ภาพบรรยากาศตอนเกี่ยวข้าวของเด็กๆ

ภาพบรรยากาศตอนเกี่ยวข้าวของเด็กๆ...

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีเตรียมปลูกข้าว

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี ลงนาช่วยกันไถนา...

พระอาจารย์ ให้โอวาท จากนั้นสอนภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ในมูลนิธิ 

พระอาจารย์ ให้โอวาท จากนั้นสอนภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ในมูลนิธิธัมมคีรี...

เด็กทุนมูลนิธิธัมมคีรีสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3,6 และ ปวช.

เด็กทุนมูลนิธิธัมมคีรีสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3,6 และ ปวช....

กิจกรรมธุดงควัตร

กิจกรรมธุดงควัตร ช่วงวันที่ 3 -7 เมษายน 2564...