พระอาจารย์ ให้โอวาท จากนั้นสอนภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ในมูลนิธิ 

พระอาจารย์ทวี ,พระอาจารย์ แดเนียล และ พระอาจารย์สิทธิชัย ให้โอวาท จากนั้นสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ในมูลนิธิธัมมคีรี