เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีเตรียมปลูกข้าว

วันนี้เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี ลงนาช่วยกันไถนาและปั้นคันนา เพื่อเตรียมปลูกข้าวแล้ว กล้าข้าวที่เพาะไว้เริ่มเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน บรรยากาศที่สวยงามตามธรรมชาติ