กิจกรรมธุดงควัตร

กิจกรรมธุดงควัตร ช่วงวันที่ 3 -7 เมษายน 2564 บวชสามเณรช่วงปิดเทอม เพื่อศึกษาธรรม