พิธีบรรพชาเป็นสามเณร

พิธีบรรพชาเป็นสามเณร...

ป้องกันปัญหาหมอกควัน

ป้องกันปัญหาหมอกควัน...

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชานำอุปกรณ์ช่วยเดินและเครื่องกันหนาวมอบถวายแก่วัดโลกโมฬี...

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ...

บริการทางการแพทย์แก่ชาวแม่ฮ่องสอน(ครั้งที่1)

บริการทางการแพทย์แก่ชาวแม่ฮ่องสอน(ครั้งที่1)...