โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 11

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 11...

คุณชานนท์เเละคณะชาวสิงคโปร์เเละมาเลเชียสอนโยคะน้องๆในมูลนิธิ

คุณชานนท์เเละคณะชาวสิงคโปร์เเละมาเลเชีย ได้เเสดงโยคะเเละเลี้ยงอาหารเย็นเด็กๆธัมมคีรี...

ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวันที่27ตุลาคม2562 ณ.วัดฮ่องสอนวนาราม

ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวันที่27ตุลาคม2562 ณ.วัดฮ่องสอนวนาราม...

Cleaning day. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมทำความสะอาดด้วยการเก็บขยะ กวาดใบไม้ ณ หมู่บ้านพะโข่โหล่...

ถึงฤดูเกี่ยวข้าวช่วยกันเทปูนฐานวางคอนเทนเนอร์

ถึงฤดูเกี่ยวข้าวช่วยกันทำเก็บไว้บริโภคบางกลุ่มเด็กธัมมคีรีไปช่วยเทปูนฐานวางคอนเทนเนอร์...