กิจกรรมฟังธรรมะ นั่งสมาธิภาวนา

กิจกรรมฟังธรรมะ นั่งสมาธิภาวนา...

การขอรับใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคเงิน

การขอรับใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคเงิน...

นำมอบรองเท้านักเรียน ให้กับน้องๆโรงเรียนห้วยเสือเฒ่า

นำมอบรองเท้านักเรียน ให้กับน้องๆโรงเรียนห้วยเสือเฒ่า...

กิจกรรมวันเด็กกับน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

กิจกรรมวันเด็กกับน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง...

เยี่ยมบ้านเด็กบ้านผามอน

เยี่ยมบ้านเด็กบ้านผามอน...