เปิดคอร์สสอนหลักสูตร Phonics English

เปิดคอร์สสอนหลักสูตร Phonics English...

สร้างกำแพงหินบริเวณสำนักสงฆ์

สร้างกำแพงหินบริเวณสำนักสงฆ์...

เด็กๆในมูลนิธิจบมัธยม3และมัธยม6แล้วนะ

เด็กๆในมูลนิธิจบมัธยม3และมัธยม6แล้วนะ...

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน...

สร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ

สร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ...