คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ได้มาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิเเละให้ข้อคิดต่

คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ได้มาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิเเละให้ข้อคิดต่างๆให้กับเด็กและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในมูลนิธิ...

วัดฮ่องสอนวนาราม เข้ารวมโครงการ E_donation

วัดฮ่องสอนวนาราม เข้ารวมโครงการ E_donation...

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ10-12สิงหา

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ10-12สิงหาคม2562...

เช้าวันจันทร์ในวันฝนตกแต่เด็กๆยังคงความสดใสเหมือนเดิม

เช้าวันจันทร์ในวันฝนตกแต่เด็กๆยังคงความสดใสเหมือนเดิม...

พระสงฆ์ ลัทธิมหายาน มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดฮ่องสอนวนาราม

พระสงฆ์ ลัทธิมหายาน จากหลากหลายประเทศมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดฮ่องสอนวนารามและมูลนิธิธัมมคีรี...