เยี่ยมบ้านเด็กๆ แม่โป่ แม่เจ แม่แพะ

เยี่ยมบ้านเด็กๆ แม่โป่ แม่เจ แม่แพะ...

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4-6 ธันวาคม

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4-6 ธันวาคม 2563...

ส่งมอบห้องน้ำและเครื่องเล่นโรงเรียนบ้านนาปลาจาด

#อนุโมทนาบุญสำหรับผุ้ร่วมบุญ ห้องน้ำและ เครื่องเล่น ทุกท่านนะคะ สาธุๆ และ ขอขอบคุณ บ. Playlation ที่ได้มอบส่วนลดเครื่องเล่น และ ได้มอบ อุโมงหนอน ให้กับน้องๆ รร. บ้านนาปลาจาด จ.แม่ฮ่องสอนด้วยคะ ...

วันนี้เด็กๆเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้ว

วันนี้เด็กๆเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้ว...

ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...