โรงเพาะเห็ด

โรงเพาะเห็ด...

กิจกรรมช่วงปิดเทอม

กิจกรรมช่วงปิดเทอม...

สวนการเกษตรของมูลนิธิธัมมคีรี

สวนการเกษตรของมูลนิธิธัมมคีรี...

เยียวยา ผู้ประสบภัย จากผลกระทบจากอัคคีภัย

เยียวยา ผู้ประสบภัย จากผลกระทบจากอัคคีภัย...

มอบสิ่งของแก่ โรงเรียนกองมุ่งเมือง(ไทใหญ่เขตรัฐฉานฝั่งพม่า)

มอบสิ่งของแก่ โรงเรียนกองมุ่งเมือง(ไทใหญ่เขตรัฐฉานฝั่งพม่า)...