นำสิ่งของไปมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ห้วยหวาย

มูลนิธิธัมมคีรีนำสิ่งของไปมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ห้วยหวาย ผ้าห่ม อาหารแห้งเพื่อเป็นอาหารกลางวันเด็ก และเลี้ยงไอศครีมเด็ก ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ที่สนับสนุนสิ่งของและสิ่งอื่นๆ สาธุ