การบวชสามเณรฤดูร้อน

มูลนิธิธัมมคีรีดำเนินการบวชสามเณรฤดูร้อน ช่วงปิดเทอม ที่เด็กหยุดการเรียน จำนวน 5 รูป อยู่ศึกษาพระธรรมที่วัดฮ่องสอนวนาราม