กลุ่มนางฟ้านอร์เวย์ ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ

ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านจากกลุ่มนางฟ้านอร์เวย์คุณทรายและคุณชชวินพร้อมด้วยกัลยาณมิตร ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ อาทิ ของใช้ที่จำเป็น และอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือในการดูแลเด็ก ขอพลังนิสงค์ผลบุญที่ได้กระทำมานี้ อำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป สาธุ