โครงการปฏิบัติธรรม ธรรมะสัญจร ให้ธรรมะกับนักเรียน

โครงการปฏิบัติธรรม ธรรมะสัญจร ให้ธรรมะกับนักเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า จำนวนนักเรียน 27 คน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จำนวนนักเรียน 105 คน

โดย วัดป่าบ้านใหม่ และ มูลนิธิธัมมคีรี สนับสนุนงบ