เตรียมบวชสามเณรช่วงปิดเทอม

เตรียมบวชสามเณรช่วงปิดเทอม จำนวน 15 รูป จะทำการบวช วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. อนุโมทนาบุญ สาธุ