กิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน

กิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน จำนวน 16 รูป