คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ทำบุญสนับสนุนทุนการศึกษา

ทางมูลนิธิธัมมคีรีและนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณ คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ที่ได้มาทำบุญสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน และ ช่วยเหลือเงินการบริหารส่วนอื่นๆ ขอพลังนิสงฆ์ แห่งความดีจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สมหวัง ทุกประการ อนุโมทนาบุญ สาธุ