กิจกรรมอุปสมบทพระภิกษุก่อนเข้าพรรษา

กิจกรรมอุปสมบทพระภิกษุก่อนเข้าพรรษา นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา การอุปการะของมูลนิธิธัมมคีรี ระดับอุดมศึกษา กลับมาบวชพระหลังเรียนจบ อนุโมทนาบุญกับผู้อุปการะทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุน ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตน ในด้านทางโลกและทางธรรม และเจ้าภาพงานอุปสมบทในครั้งนี้