สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาถวายเทียนพรรษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาถวายเทียนพรรษา ขออนุโมทนาบุญ สาธุ