กฐินสามัคคีจาก กลุ่ม Nibbana Dhamma Rakkha Singapore

วันนี้ทางมูลนิธิธัมมคีรีพร้อมด้วยเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีจาก กลุ่ม Nibbana Dhamma Rakkha Singapore เมื่อช่วงเช้าเวลา 10.00 น. ทางคณะสงฆ์วัดฮ่องสอนวนาราม เจ้าหน้าที่ และ เด็ก มูลนิธิธัมมคีรี ได้นำเงินกฐินดังกล่าวร่วมทำบุญที่วัดป่าบ้านใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญ ห่างไกล ทุกข์ โศก โรคภัย อันตราย ทั้งปวง มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดไป สาธุ ๆ ๆ