หนังสือวิถีวิเวก

มูลนิธิธัมมคีรี ขออนุญาต จำหน่าย 📔📗📙หนังสือวิถีวิเวก เป็นผลงานการถ่ายบันทึกภาพของ 📸📸 พระอาจารย์ชาคิโน พระนักปฏิบัติธรรม การใช้ชีวิตที่สันโดษ ห่างไกลจากความเจริญ เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนศาสนาพุทธ เพื่อความสุขทางใจ โดยการใช้ภาพถ่ายสื่อสารกับบุคคลที่สนใจปฏิบัติธรรม และเข้าถึงหลักธรรมง่ายขึ้น ราคาเล่ม 500 บาท

รายได้จากการจำหน่ายหนังสือวิถีวิเวก

🧑‍🤝‍🧑👬เพื่อนำมาสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า และเด็กยากจน ที่ทางมูลนิธิธัมมคีรี ให้การอุปการะเลี้ยงดู

โดยสามารถ โอนเข้าบัญชี มูลนิธิธัมมคีรี

เลขที่บัญชี 508-0-17517-6 ธนาคารกรุงไทย

หรือสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 087-179-1033

หรือแอดไลน์ 087-179-1033 ตัวอย่างภาพถ่ายในหนังสือ https://youtu.be/G7bebOoj1Og