กิจกรรมปฏิบัติธรรม

กิจกรรมปฏิบัติธรรม นักเรียน โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ณ ศาลาพุทธ ธรรม วันที่ 13-15 มีนาคม 66 ขอกราบอนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่านที่สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงาน