โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา (เราทำดีด้วยใจ)

กิจกรรม โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา (เราทำดีด้วยใจ) นำโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ได้ร่วมกัน ทำฝายน้ำล้น และพัฒนาลำห้วย ในมูลนิธิธัมมคีรี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาจำนวนมาก และ ยังไหลลงอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคของคนในชุมชนเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน