เด็กทุนมูลนิธิธัมมคีรี ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กทุนมูลนิธิธัมมคีรี ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ต่อจากนี้ไปจะต้องไปเรียนรู้โลกกว้าง อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ #ที่สำคัญเรียนรู้อย่างมีสติ #โอกาสกับเวลาจะพาเราไปในที่ๆเหมาะสม และโอกาสเกิดขึ้นเองไม่ได้ แต่เป็นเราต่างหากที่สร้างมันขึ้นมาสุดท้ายคนเดียวที่จะพาเราไปได้ตลอดรอดฝั่งได้ คือตัวเราเอง