กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกต้นไม้ นำโดยหลวงพิอพิทักษ์ , พระอาจารย์วิเศษ เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี