เด็กๆช่วยกันปลูกกาแฟ

น้องๆในมูลนิธิธัมมคีรีช่วยกันปลูกกาแฟ smiley