โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา

โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยาโดยกลุ่มจิตอาสา ร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรี 
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2560
เพื่อปรับปรุงและจัดสร้างห้องน้ำและจัดซื้อของสำหรับน้องๆ โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา หมู่บ้านม้งไมโครเวฟ จ.แม่ฮ่องสอน 
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บนภูเขาสูงและเข้าถึงลำบาก จึงขอเชิญท่านสมทบทุนผ่านบัญชี 
น.ส. สิริธร เจริญรัตน์ เลขที่บัญชี 029-3-64004-1 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวิภาวดีรังสิต 2 
ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ใน face book กลุ่ม โครงการร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรี EP 4
ผู้ประสานงาน น.ส. สิริธร เจริญรัตน์ 094-973-3993 น.ส. วิลาวัลย์ วิเชียรภักดี 062-295-9895