สร้างกำแพงหินบริเวณสำนักสงฆ์

สร้างกำแพงหินบริเวณสำนักสงฆ์...

เด็กๆในมูลนิธิจบมัธยม3และมัธยม6แล้วนะ

เด็กๆในมูลนิธิจบมัธยม3และมัธยม6แล้วนะ...

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน...

สร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ

สร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ...

โครงการธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแม่กะไน

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู่สังคมบนพื้นที่สูง" ณ โรงเรียนบ้านแม่กะไน...