ปฎิบัติบูชาเนื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา)

ปฎิบัติบูชาเนื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา)...

เด็ก ๆ จากมูลนิธิเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านใหม่

เด็ก ๆ จากมูลนิธิเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านใหม่...

โครงการอุปกรณ์ตัดผมเพื่อน้องมูลนิธิธัมมคีรี

โครงการ EP 5 อุปกรณ์ตัดผมสำหรับน้องๆ มูลนิธิธัมมคีรี...

พระอาจารย์ชาคิโนกับสามเณร ใน สามเณรน้อยปลูกปัญญาธรรม ช่องทรู

พระอาจารย์ชาคิโนกับสามเณร ใน สามเณรน้อยปลูกปัญญาธรรม ช่องทรู...

โครงการ EP.5 อุปกรณ์ตัดผมสำหรับน้องๆ มูลนิธิธัมมคีรี 

โครงการ EP.5 อุปกรณ์ตัดผมสำหรับน้องๆ มูลนิธิธัมมคีรี ...