มูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับBuddha-Dhamma Foundation

มูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับBuddha-Dhamma Foundation...

หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ เมตตามาเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้พระลูกพระหลา

หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ เมตตามาเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้พระลูกพระหลานและเด็กๆธัมมคีรี...

ธัมมคีรี ที่สวยงาม

ธัมมคีรี ที่สวยงาม...

โครงการธรรมะสัญจรปันน้ำใจ ณ หมู่บ้านหัวแม่สุริน

โครงการธรรมะสัญจรปันน้ำใจ ณ หมู่บ้านหัวแม่สุริน...

จัดงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วัดฮ่องสอนวนารามร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรี จัดงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ...