เก็บตกภาพบรรยากาศงานผ้าป่าวัดฮ่องสอนวนาราม

เก็บตกภาพบรรยากาศงานผ้าป่าวัดฮ่องสอนวนาราม(มูลนิธิธัมมคีรี)...

วันออกพรรษา 24ตุลาคม 2561

วันออกพรรษา 24ตุลาคม 2561...

เด็กๆจากมูลนิธิช่วยกันทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านพะโข่โหล่

เด็กๆจากมูลนิธิช่วยกันทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านพะโข่โหล่...

สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆมูลนิธิ

ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆมูลนิธิ...